Home    Intranet    Contact

Christelijk Zorgcentrum Anker

In de mooie Betuwe, in de dorpskern van Kesteren, ligt Zorgcentrum Anker. Het Anker is een protestants-christelijk zorgcentrum, dat haar identiteit ontleent aan de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord. Deze christelijke levensovertuiging willen wij niet beperken tot wat woorden, maar willen we in de praktijk van het werk merkbaar laten zijn. Het resultaat hiervan is een zorgcentrum waar op betrokken wijze kwalitatief goede zorg geleverd wordt.Zorgcentrum Anker, opgericht in 1967, is een middelgroot zorgcentrum dat verschillende functies voor ouderen levert. Ouderen wonen in het Anker, ontvangen (verpleeghuis)zorg of bezoeken de dag- of groepsopvang. Bewoners van de aanleunwoningen (de Schenkhof) en het zorgappartement de Veilinghof kunnen een beroep doen op de zorg van het Anker: huishoudelijke zorg of lichamelijke verzorging door het Anker. Ook bieden wij plaats voor tijdelijke opname.

Het gebouw heeft een begane grond, een eerste en gedeeltelijk een tweede verdieping. Het hoofdgebouw van het zorgcentrum is door middel van een centraal gedeelte verbonden met het aanleunwoningencomplex "De Schenkhof." In het centrale gedeelte bevinden zich onder andere de receptie, verschillende kantoren, een winkeltje, een grote zaal/recreatieruimte en de kapsalon. Op de eerste verdieping bevinden zich verzorgingsappartementen en de verpleegafdeling (de Leede). Ook op de tweede verdieping treft u verzorgingsappartementen. Iedere afdeling beschikt over een eigen huiskamer. De verdiepingen zijn bereikbaar via twee liften en een trappenhuis.

Het Anker werkt continu aan verbetering van de kwaliteit van haar zorg en diensten. De kwaliteit wordt zowel intern als extern getoetst. Het Anker is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk ISO 9001 HKZ VVT.

 

Campagne Rabobank
Het Anker doet mee aan de campagne ‘Een Aandeel in de Betuwe’ van de Rabobank.
Met de opbrengst van deze actie willen we een rolstoelfiets aanschaffen. Bent u lid van de Rabobank en draagt u het Anker een warm hart toe? Breng uw stem uit!

Verdere informatie
Stemmen van 1 t/m 21 april

Leden van Rabobank West Betuwe kunnen in de stemperiode hun stem uitbrengen op twee projecten die zij een warm hart toedragen.
De leden van de bank ontvangen een e-mail waarmee ze direct hun stem kunnen uitbrengen. Stemmen kan ook via de site.
 
Afbeeldingsresultaat voor rabobank aandeel in de betuwe
 

Onze diensten:


Klachten: