Home    Intranet    Contact

Wonen in het Anker

Voor ouderen uit de regio is het Anker een begrip: "daar kun je wonen wanneer je zorg nodig hebt, daar is goede zorg en daar kent men onze leefgewoonten". 

Het Anker is een zorginstelling voor ouderen die zoveel zorg nodig hebben dat ze niet meer thuis kunnen blijven wonen. Wij hopen natuurlijk dat u zich bij ons thuis voelt. Niet alleen de ouderen uit de regio kunnen gebruik maken van de diensten van het Anker, maar alle ouderen. Want iedereen kan in principe een beroep doen op het Anker, ook als er andere zorg nodig is. De zorg voor wonen in het Anker wordt grotendeels vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De overheid heeft bepaald wat wel en wat niet vergoed wordt. De overheid heeft een folder ontwikkeld waarin u lezen kunt welke onderdelen vanuit de WLZ vergoed worden. Deze folder kunt u hier raadplegen.

Om in aanmerking te komen voor zorg vergoed uit de WLZ is het nodig dat u een besluit van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) heeft, waarin staat hoeveel zorg u mag gebruiken.

Voor de mensen die bij ons op de wachtlijst staan zorgen wij voor passende zorg thuis, zo lang dit mogelijk is. Ook wanneer u tijdelijk zorg nodig heeft of tijdelijk niet thuis kunt wonen, zijn er appartementen beschikbaar in het Anker. Deze appartementen zijn ruim opgezet en middels een samen te stellen arrangement worden afspraken gemaakt over zowel de zorg als het wonen.

Het Anker is onderverdeeld in een verzorgingshuisgedeelte en een verpleeghuisafdeling. Op de verpleeghuisafdeling verlenen wij zorg aan bewoners die niet meer zelfstandig hun dag kunnen indelen, verward zijn, de diagnose gevorderde dementie hebben gekregen van hun arts.
In het verzorgingshuis woont u nog zo veel als mogelijk zelfstandig, wij ondersteunen u bij de zorg die u nodig hebt. In beide gevallen verzorgen wij voor u de maaltijd en de zorg voor het huishouden. Zie voor meer informatie onze uitgebreide informatiebrochure via de link onderaan deze pagina.

Kwaliteitsonderzoek
Zorgcentrum het Anker neemt deel aan het kwaliteitsonderzoek van Zorg voor Kwaliteit. Het is mogelijk om via de website van Zorg voor Kwaliteit www.kiesbeter.nl zorginstellingen met elkaar te vergelijken.

Personeelssamenstelling
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, waarin onder andere wordt beschreven wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg, vraagt van iedere zorgorganisatie om de personeelssamenstelling op de website te publiceren. De personeelssamenstelling van het Anker vindt u hier.
 

Onze diensten:


Klachten: