Home    Intranet    Contact

Extramurale verzorgingshuiszorg

Wijziging bestemming Schenkhof

Momenteel is het zo dat u een aanleunwoning kunt huren in de Schenkhof zonder dat er een concrete zorgvraag ligt. Wanneer u zorg nodig heeft kunt u een beroep doen op de thuiszorg van het Anker. We zien dat de zorgbehoefte de laatste jaren bij bewoners in de aanleunwoningen van de Schenkhof sterk toeneemt. Alleen thuiszorg blijkt dan niet meer voldoende; bewoners hebben complexere zorg nodig.

Daarnaast zien we dat de vraag naar complexe zorg toeneemt en de wachtlijsten oplopen. Dit maakt dat bewoners vanuit een aanleunwoning niet op korte termijn kunnen verhuizen naar het Anker. Omdat bewoners tevens aangeven dat ze het liefst zo lang mogelijk in hetzelfde appartement willen wonen, heeft de directie van het Anker besloten om in de Schenkhof in de toekomst naast thuiszorg zich vooral te gaan richten op complexere zorgverlening. Wij willen dit doen in de vorm van een volledig pakket thuis (VPT). Dit houdt in dat u de voordelen van het wonen in uw eigen appartement kunt combineren met de volwaardige zorg vanuit het Anker. Voor deze zorgverlening wordt een apart zorgteam Schenkhof opgezet, vergelijkbaar met de teams zoals die binnen het Anker functioneren.

Wat betekent dit voor u?
Deze verandering van beleid betekent dat er in de Schenkhof vanaf D.V. 1 maart 2019 alleen nog nieuwe huurders toegelaten kunnen worden met een complexe zorgvraag of indicatie. Wanneer u vragen heeft omtrent (het aanvragen van) een indicatie of meer informatie wenst over het huren van een woning in de Schenkhof, neem dan contact op met onze zorgadviseurs via het algemene telefoonnummer 0488-483250.

Veilinghof 
In 2014 is een nieuw seniorencomplex “de Veilinghof” geopend schuin tegenover het Anker. Als u daarvoor interesse heeft, kunt u dat bij de receptie van het Anker aangeven. De Veilinghof is geen eigendom van het Anker, maar is in nauw overleg met Habion inhoud gegeven.

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een woning in de Veilinghof kunt u zich hiervoor aanmelden bij de receptie van het Anker op werkdagen tussen 9.00 en 13.00.

 

Onze diensten:


Klachten: