Home    Intranet    Contact

Samenwerking

Het Anker werkt op verschillende fronten samen met o.a.:

  • RST Zorgverleners; samenwerking op het gebied van (thuis)zorg
  • Gehandicaptenvoorziening de Schutse te Kesteren (levering van warme maaltijden)
  • Novicare (levering multidisciplinaire behandeling)
  • Regionaal in Trazor-verband (Transmurale Zorg Rivierenland). Dit is een werkgroep voor regionale beleidsontwikkeling.

Onze diensten:


Klachten: