Home    Intranet    Contact

Verpleegafdeling

Voor mensen die permanent toezicht nodig hebben (ouderen met psychogeriatrische aandoening) heeft het Anker een aparte verpleegafdeling. Dit is een gesloten afdeling, waar bewoners niet zelfstandig naar buiten kunnen. De afdeling heeft ruim 15 bedden beschikbaar.
 
Bewoners worden geholpen in alles wat ze niet meer zelf kunnen. Ook zijn er (individuele) welzijnsactiviteiten, die het leven van de bewoner zo aangenaam mogelijk maken. Zo is er bijvoorbeeld een snoozle-ruimte, waar bewoners in bad kunnen en kunnen genieten van licht, muziek en kleuren om zich heen. Maar ook het zingen van psalmen is een geliefde bezigheid. Waar mogelijk worden activiteiten ondernomen die bewoners weer doen terugdenken aan de mooie dingen van vroeger. 
 

Onze diensten:


Klachten: