Home    Intranet    Contact

Werken bij Zorgcentrum het Anker

Werken in het Anker vraagt van medewerk(st)ers veel motivatie en enthousiasme. In onze visie zijn het hoofd, de handen en het hart samen belangrijk voor het leveren van goede zorg. Dit uit zich onder andere in het feit dat wij naast goede (lichamelijke) zorgverlening veel aandacht te besteden aan het welzijn van onze bewoners. Wij bieden alle cliënten welzijnsactiviteiten aan die bij hen passen, zowel in groepsverband als individueel. In het Anker is dus plaats voor verzorgenden en welzijnswerkers.
Voor de medewerk(st)ers zijn er veel mogelijkheden. Het Anker is er graag op gericht haar medewerkers kansen te geven zich verder te ontwikkelen. Ons zorgcentrum beschikt daarom over een uitgebreid scholings – en bijscholingsbeleid.


Naast het team van zorg en welzijn is er ook een huishoudelijk team: medewerkers in de huishouding, de keuken en de linnenkamer. Als de medewerk(st)er de wens heeft om zichzelf verder te ontwikkelen, denkt het Anker graag mee over mogelijkheden voor een opleiding tot niveau 1 of 2.
Ook voor opleiding BOL en/of BBL is plaats in het Anker. Er zijn een aantal BBL-opleidingsplaatsen (verzorging en SPW). Ook voor stagiaires zijn er ruime mogelijkheden in het Anker. Er is een intensieve samenwerking met het Hoornbeeck College in Amersfoort, het Van Lodensteincollege in Kesteren en de Christelijke Hogeschool Ede. Maar ook met andere opleidingsinstanties zijn contacten. Wilt u meer informatie over opleidings- of stageplaatsen, dan kunt u contact opnemen met de praktijkopleider.  
 

Onze diensten:


Klachten: